نوع محصول
جستجو
  
  
بيماری لثه چيست؟

لثه ها از بافت های نرم بوجود آمده اند. آن ها بخش انتهایی دندان ها (ریشه دندان) را احاطه کرده اند. مراقبت از لثه ها درست به اندازه دندان ها دارای اهمیت می باشد.

  
پلاک چيست؟

پلاک عبارتست از لايه ای چسبناک از باکتری که بر سطح دندان تشکيل می شود. استفاده مرتب از مسواک و نخ دندان پلاک ها ر از روی دندان ها برداشته و به جلوگيری از پوسيدگی کمک مي کند.
باکتري هاي موجود در پلاک با قند موجود در غذاهای ترکيب شده و اسيدی توليد مي کنند که مينای دندان را ضعيف کرده و آن ها را در مقابل پوسيدگی آسيب پذير می سازد.

  
پوسيدگی دندان چيست؟

پوسيدگی دندان زمانی رخ می دهد که مواد اسيدی ، لايه سخت دندان، که مينا ناميده می شود را از بين می برد. اين اسيدها از لايه نامرئی چسبناکی به نام پلاک به وجود می آيند. ميکروبهايی که در پلاک وجود دارند از مواد قندی تغذيه می کنند فرآينده تجزيه مواد قندی سبب توليد اسيدهايی می شود که به سطح دندان آسيب می رسانند.

  
حساسيت دندانی چيست

حساسیت دندانی دردی است که هنگامی پدید آمده و گاهی از بین می رود. اما نادیده گرفتن آن می تواند منجر به پدید آمدن سایر بیماری های دهان و دندان شود.
حساسیت دندانی دردی است که شما به هنگام خوردن و یا آشامیدن مواد غذایی سرد و گرم حس می کنید، حتی ممکن است این درد را هنگام تنفس در هوای سرد نیز حس کنید.

  
چهار مرحله پوسيدگی دندان

اگر پوسيدگی دندان داريد دندانپزشک ممکن است با شما درباره پر کردن دندان، استفاده از فلورايد و يا راه های درمانی ديگر صحبت کند.
در این مقاله نکاتی درباره پیشگیری از پوسیدگی دندان می خوانید.

  
  
  
  
All Brands