نوع محصول
جستجو
  
  
چگونه از دندان های کودکان مراقبت کنيم؟

کودکان با تمام دندان هایشان به دنیا می آیند ولی به دلیل اینکه آن ها در لثه پنهان هستند شما نمی توانید آن ها را ببینید. در سن ۶ ماهگی دندان های کودک شروع به خارج شدن از لثه می کنند ولی مراقبت خوب از دهان و دندان حتی قبل از رویش اولین دندان کودک حائز اهمیت است. دندان های سالم نتیجه داشتن لثه های سالم می باشد.

  
Oral-B Stages

  
  
  
  
All Brands